Penilaian Akhir Semester II Mata Pelajaran PAI Kelas 1

Nabi Idris a.s. beribadah dengan ....

Benar! Salah!

Nabi Idris a.s. nabi yang pandai ....

Benar! Salah!

Keahlian Nabi Idris a.s. yang lain ....

Benar! Salah!

Setiap muslim wajib menuntut ....

Benar! Salah!

Gemar membaca akan menjadi ....

Benar! Salah!

Sombong perilaku ....

Benar! Salah!

Al-Quran adalah firman ....

Benar! Salah!

Berikut adab membaca Al-Quran, kecuali ....

Benar! Salah!

Rajin membaca Al-Quran mendapat ... dari Allah Swt.

Benar! Salah!

lafal di atas adalah surat Al-Ikhlas ayat ....

Benar! Salah!

Beribadah kepada Allah Swt. harus dengan ....

Benar! Salah!

Surat Al-ikhlas mengajarkan agar menyembah ....

Benar! Salah!

Beribadah ditujukan hanya kepada ....

Benar! Salah!

Allah Swt ... di langit dan di bumi.

Benar! Salah!

Al-Malik salah satu ... Allah Swt.

Benar! Salah!

Syahadatain terdiri atas syahadat tauhid dan syahadat ....

Benar! Salah!

Saya bersaksi bahwa ... Tuhan selain Allah Swt.

Benar! Salah!

Salat wajib disebut juga dengan salat ....

Benar! Salah!

Dalam salat kalimat syahadat dibaca ketika ....

Benar! Salah!

Salat yang hukumnya wajib adalah ....

Benar! Salah!

Salat ... pahalanya berlipat 27 derajat.

Benar! Salah!

Belajar mengaji sebaiknya dimulai sejak ....

Benar! Salah!

Al-Qur'an adalah Kitab yang ....

Benar! Salah!

Mengaji juga berarti membaca ....

Benar! Salah!

Perilaku terpuji disebut juga akhlak ....

Benar! Salah!

Orang beriman memiliki akhlak ....

Benar! Salah!

Jujur berarti mengatakan sesuatu yang ....

Benar! Salah!

Orang yang pemaaf akan ... banyak orang.

Benar! Salah!

Kepada orang yang lebih muda kita harus ....

Benar! Salah!

Anak salih harus ... kepada kedua orang tua.

Benar! Salah!

Penilaian Akhir Semester II Mata Pelajaran PAI Kelas 1

AYOOOO SEMANGAT LAGI BELAJARNYAAA!!!

KAMU CUKUP PINTAR YAAA!

kAMU LUAR BIASA, HEBAT!!!
26 Maret 2021

0 Tanggapan pada "Penilaian Akhir Semester II Mata Pelajaran PAI Kelas 1"

Berikan Komentar Anda